Privacy statement

Artikel 1
Wij streven er naar om de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website zoveel mogelijk te waarborgen en om zorgvuldig met de door bezoekers van deze website verschafte informatie om te gaan. Wij hebben daarom dit privacy statement (Privacy Statement) opgesteld. Dit Privacy Statement informeert u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 2
Door gebruik te maken van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit Privacy Statement. Iedere keer dat u deze website bezoekt, geldt voor u het op dat moment geldende Privacy Statement. Wij mogen dit Privacy Statement wijzigen. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. U moet iedere keer wanneer u deze website bezoekt het Privacy Statement lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.

Artikel 3
Wij zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 4
Indien u een product van ons aanvraagt, gebruiken wij uw gegevens:
voor de beoordeling en acceptatie van de aanvraag;
voor het uitvoeren van de overeenkomst;
voor het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer;
voor analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de (internationale) financiƫle sector, waaronder het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
voor het toesturen van informatie over producten, diensten en speciale acties. Dit kan gebeuren na analyse van uw persoonsgegevens, de gegevens die wij krijgen door het gebruik van de Card en het soort en omvang van de diensten die u van ons afneemt.

Artikel 5
Bij de aanvraag van een Card wordt een krediettoets uitgevoerd, waarvoor het register van Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR) wordt geraadpleegd. Dit register en/of handelsinformatiebureaus worden tevens geraadpleegd voor het inwinnen van informatie over uw financiƫle situatie als wij daar een redelijk belang bij hebben, zoals bij wijziging van de bestedingslimiet of een betalingsachterstand. Bij ongeoorloofde achterstanden zijn wij verplicht de achterstand bij BKR te melden.

Artikel 6
Voor de uitvoering van de bij de creditcard behorende verzekeringsproducten kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij, die met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst verantwoordelijke is volgens de (privacy)wetgeving.

Artikel 7
Telefoongesprekken die wij met u voeren kunnen door ons worden opgenomen voor het trainen en beoordelen van onze medewerkers of voor het vastleggen van bewijs.

Artikel 8
Om het gebruikersgemak op de site te vergroten kunnen wij gebruikmaken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u deze website opnieuw bezoekt, wordt uw computer herkend op basis van de cookie en kunnen wij u persoonlijk verwelkomen en aanbevelingen doen op basis van uw eerdere bezoek.

Artikel 9
Onze verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Artikel 10
Indien u geen prijs stelt op ontvangst van informatie als bedoeld in artikel 4 onder (g) dan kunt u dat kosteloos laten weten via Antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen.

Diemen, 2013